Fairness – alfa og omega for en chatbot!

Etter at Microsoft offentliggjorde chatboten Tay, som i løpet av et døgn ble redusert til en kvinnefiendtlig rasist-bot, har bevisstheten blitt stor rundt urettferdige algoritmer og hva dette kan medføre. Ettersom chatboter i stor grad nettopp skal benyttes i en sosial sammenheng, til kundeservice og i offentlig virksomhet er det helt essensielt at den kan … Les mer Fairness – alfa og omega for en chatbot!

Kvalitet på innhold avgjørende for et godt resultat

For at en chatbot skal gi gode resultater må tekstmaterialet ha de riktige kvalifikasjonene. Første del av prosessen har dreid seg om å finne norskspråklig, dialogbasert tekstmateriale med dagligdagse samtaletemaer innenfor et bredt spekter, som i liten grad inneholder eksplisitte eller upassende temaer. En stoppordsliste med banneord og andre upassende ord skal håndtere en del … Les mer Kvalitet på innhold avgjørende for et godt resultat

Er chatbots fremtiden?

Innovatec har nylig startet opp et prosjekt som ser på muligheten for å utvikle en AI-basert kognitiv chatbot. Chatboten er basert på maskinlæring og skal tilpasses og forstå norsk språk. Chatboter fungerer allerede innenfor en del næringer, særlig innenfor kundeservice, med varierende grad av suksess. Selv om utviklingen av chatbots fremdeles er i startfasen og … Les mer Er chatbots fremtiden?