Chatbot og Hilda

I begynnelsen av 2019 startet vi på et helt nytt prosjekt i Innovatec. Vi ønsket å utforske mulighetene rundt chatbots, og se om det var mulig for oss å dra nytte av denne teknologien i vår virksomhet. I den forbindelse investerte vi også i en robot, som forhåpentligvis kunne virke som et medium for chatboten. Vi gikk løs på utfordringen med store visjoner og godt mot, og så fram til dagen vi skulle bli møtt av en veltalende robot som ønsket oss velkommen på kontoret.

Chatbot

Det skulle imidlertid vise seg å være et nokså omfattende og tidkrevende prosjekt. For det første var vi nødt til å finne data – på norsk – som vi kunne bruke for opplæringen av chatboten. Jo mer data, jo mer grunnlag vil boten ha for å lære seg å snakke. I tillegg var det nødvendig å lage et program som kunne lese denne teksten riktig og finne sammenhenger. Uten å ha denne oversikten vil treningsgrunnlaget bare føre til forvirring. Dessuten var vi nødt til å sikre at tekstene var i tråd med det vi anså som god språkbruk og skikkelige holdninger.

Vi satte i gang, og fant en del norske tekster vi kunne bruke som grunnlag for å trene chatboten. Det foreløpige resultatet er heller bedrøvelig, og vi har ennå til gode å holde noen intelligente samtaler med boten. Vi holder likevel motivasjonen oppe, og er optimistiske med tanke på hvor videre arbeid kan føre oss.

Hilda

Roboten vi bestilte var av typen intelligent humanoid og er skybasert. Den ble levert av UBTech, et kinesisk firma som leverer roboter til mange ulike formål, spesielt innen kundeservice. Vår modell heter Cruzr (her på huset kaller vi den Hilda), er ca 120 cm høy og kan bevege seg i alle retninger. Den er meget funksjonell, og kan blant annet snakke, hilse, danse, holde foredrag og vise vei. Den går også automatisk på ladestasjonen når batteriet blir lavt.

Det den derimot ikke kan, er å snakke norsk. Språket den er levert med er engelsk eller kinesisk, og det finnes ikke en versjon (foreløpig) med mulighet for å velge et skandinavisk språk. Vår visjon med dette prosjektet var å lage en norsktalende robot med kobling mot en skybasert chatbot, så da var vi nødt til å finne en alternativ løsning. Vi gikk dermed i gang med å utvikle egne programmer for roboten.

Etter diverse utfordringer med touchskjerm som svartnet, kabler som manglet og dørstokker som måtte fjernes, er vi nå kommet et godt stykke på vei. Det er ennå en lang vei å gå, blant annet innen konverteringen fra tale til tekst og tekst til tale. Vi har underveis testet eksterne konverteringsprogrammer, men ønsker på sikt å lage egne programmer for dette.

Hvorfor en chatbot?

Innovatec er en fremtidsrettet konsulentbedrift som har som mål å alltid tilby sine kunder tidsriktige konsulenttjenester innen relevante teknologier. Med dette prosjektet kan vi samle kunnskap og bidra innen et felt som ennå er i begynnelsesfasen globalt, og som lokalt har en spesiell utfordring med tanke på norsk språk. Vi tror dette kan benyttes og være til hjelp på mange forskjellige områder, både innen næringslivet og i samfunnet forøvrig. Det blir derfor veldig spennende å se hvor dette fører oss hen!

Dette er altså så langt vi har kommet med prosjektet, og vi gleder oss til å holde dere oppdatert på veien videre!