Digital sporing endrer oss som mennesker og samfunn

Jeg er i ferd med å lese boken The Age of Surveillance capitalism av Shoshana Zuboff. En bok som er rene thrilleren for en som bryr seg om personvern.
Med begrepet overvåkningskapitalisme beskriver hun hvordan en ny økonomisk verdensorden holder på å vokse frem som et resultat av internettets utvikling, digitaliseringen i samfunnet og hvordan tech-industriens pionerer har fått adgang til fritt å dominere område på sine egne prinsipper.

Boken er ingen lettvekter, så alternativt kan det anbefales å se et intervju hvor Shoshana Zuboff forklarer vesentlige deler av bokens budskap.

Hun beskriver hvordan Google har utviklet seg fra start og hvilke av deres tjenester som i størst grad har stått for datainnsamling og det kommersielle videresalget av overskuddsdata som var et resultat av datainnsamlingen. Dette ble påbegynt kun få år etter at Google ble startet opp, i et forsøk på å finne en måte å tjene penger på. Man får detaljert kjennskap til den overveldende mengden data som Google samler inn og den raffinerte måten det gjøres på og hvordan dataene utnyttes.

Det er fascinerende å lese hvordan ledelsen i Google etterhvert forsøkte å skjule forhold rundt utviklingsprosessene når de innså at offentligheten var kritiske. Gang på gang iverksatte de manipulerende strategier for å flytte fokus vekk fra de forholdene som mediebransjen og offentligheten stilte seg kritiske til. Deretter fortsatte de prosessen som planlagt. Hun forteller også hvordan Googles toppsjefer sørget for å forhindre at aksjonærene fikk mer kontroll slik at de kunne påvirke selskapet til å endre kurs.

En av de ting hun særlig kritiserer er det kommersielle videresalget av dataoverskudd, fordi det medfører at man fullstendig mister kontrollen over hvor dataene tar veien og hva de brukes til. Hun kritiserer også hvordan digitale tjenester, Android-baserte mobiler og smarte wifi-baserte enheter er konstruert, som medfører at viktige funksjoner slutter å virke, hvis man velger å sikre enhetene så man unngår overvåkning. Man tar seg ofte i å undre seg mens man leser, hvordan det kan ha seg at vi alle har endt opp i en slik digital knipe.

Shoshana Zuboff dokumenterer de enkeltstående eksemplene med et mangfold av kilder, også i form av uttalelser fra de ulike lederne hvor de flere ganger åpenbarer en tydelig mangel på respekt for brukernes rett til personvern. Det fremgår at Google og Facebook undervegs har betraktet det som en rett å fritt benytte persondata til eget formål. Dette står i sterk kontrast til de løftene Google gir på sine supportsider, hvor de garanterer at de er opptatt av brukernes personvern.

Hun tar også for seg Google’s samarbeid med NSA og den omfattende lobbyismen Google utviste overfor Obama-styret. Selv om sistnevnte med norske øyne på mange måter ble betraktet som noe positivt, demonstrerer det allikevel at Google ønsker å uttøve sin makt på alle de områder de kan, mens de i liten grad utviser noen selverkjennelse av hva det innebærer å være en så stor aktør i et demokratisk samfunn.

Sett under ett er det skremmende lesning. Det er først og fremst Google og Facebook som får gjennomgå, men hun tar også for seg Amazon, Microsoft og Apple. Det blir etter hvert tydelig at hvis man skal unngå å bidra til den omfattende datainnsamlingen, må man faktisk slutte å bruke disse tjenestene, særlig Google og Facebook.  Hun har gått svært nøye til verks i den forutgående researchen av boken som hun skal ha jobbet med i fem år.

Hennes grunnleggende budskap er at vi mennesker ikke lengre er brukere av de digitale tjenestene. Vi er blitt et kommersielt produkt i oss selv, som utnyttes av maktfulle tech-giganter som tjener seg eksepsjonelt rike på vår bekostning. Samtidig som vi mister vår frihet, gjennom stadig mer overvåkning på flere og flere områder, veltes all makt over på disse selskapene som nettopp ved sin konstellasjon av makt neglisjerer de demokratiske verdiene. I prosessen oppstår der en ubalanse i kunnskapsfordelingen, hvor selskapene  blir sittende på kunnskapen mens vi mister tilgangen til den. Vi har kun sett starten på dette så langt, men hvis utviklingen får fortsette uten at vi alle protesterer vil det ødelegge vårt demokratiske samfunn fundamentalt, er hennes budskap.

I og med at dette skrives med en eskalerende virus-katastrofe under oppseiling er det sannsynlig at både Google og ikke minst Facebook vil oppleve en trafikkøkning de aldri tidligere har sett maken til, fordi store deler av verdens befolkning sitter hjemme og forsøker å holde seg orientert om situasjonen, samtidig som de skal holde kontakten med familie og venner, alt sammen vil naturligvis i stor grad skje via Google og Facebook.

Mitt håp er at Shoshana Zuboffs budskap når ut til mange og starter en reaksjon og en bevisstgjøring blant folk og i teknologimiljøene, slik at Google, Facebook, Microsoft, Apple og andre som utnytter folks tilit og persondata, innser at de er nødt til å endre kurs.
Koronakatastrofen viser nettopp hvor viktige digitale tjenester er, fordi det gjør det mulig å fortsette drift av mange jobb- og forvaltningsprosesser fra boliger og karanteneopphold. For at et samfunn skal fungere er tillit viktig. I et digitalt samfunn er tillit like viktig når man er bruker av en digital tjeneste som når man er logget av.