Chatbots – Din digitale dialogpartner på norsk

Det finnes etter hvert en god del chatboter på norsk. Disse er ofte rettet mot bedriftenes kundeservice-miljøer og er ofte basert på forhåndsbestemte regler og triggerord. De fleste chatboter så langt opererer innenfor bedriftens avgrensede bransjeområde, noe som forenkler chatbotens utgangspunkt. Eksempelvis vil en chatbot som blir utviklet innenfor bank og finans kunne besvare spørsmål … Les mer Chatbots – Din digitale dialogpartner på norsk

Er chatbots fremtiden?

Innovatec har nylig startet opp et prosjekt som ser på muligheten for å utvikle en AI-basert kognitiv chatbot. Chatboten er basert på maskinlæring og skal tilpasses og forstå norsk språk. Chatboter fungerer allerede innenfor en del næringer, særlig innenfor kundeservice, med varierende grad av suksess. Selv om utviklingen av chatbots fremdeles er i startfasen og … Les mer Er chatbots fremtiden?