Intelligent kunnskapsutvikling ved hjelp av Appfarm og GPT-4

Innovatec har i flere år fulgt med på utviklingen på AI-området, med tanke på å kunne tilby tjenester innen AI-teknologi. Med offentliggjøringen av GPT-4 er denne muligheten nå blitt en realitet som innebærer at vi kan tilby spesialtilpassede løsninger overfor kunder.

Innovatec har inngått et samarbeid med Appfarm som leverer no code-teknologi. Appfarm’s no code-verktøy medfører at man trenger langt færre ressurser for å utvikle en tjeneste, samtidig som utviklingen av applikasjoner går mye raskere.

Ved hjelp av Appfarm og GPT-4 kan vi raskt utvikle domenespesifikke applikasjoner som er tilpasset en bedrifts behov og prosesser. Den kan lages som en enkeltstående applikasjon eller implementeres i bedriftens eksisterende løsninger.

For nettopp å teste hvordan det fungerer, har vi utviklet vår egen interne Appfarm/GPT-4 – baserte løsning som fungerer som en programmeringsassistent for våre utviklere. Dette fungerer så bra at vi ser et stort potensial også for kunder.

En viktig del av prosessen er å definere en Context som danner rammen og grunnlaget for det tjenesten skal inneholde. Dette innebærer å avgrense datagrunnlaget som GPT-4 skal operere innenfor, og resulterer i svært presise resultater. Contexten tar utgangspunkt i bedriftens kunnskapsområde.

Prompts er den andre parameteren i denne prosessen, som gjør at mulighetene blir svært mangfoldige. Prompts kan utformes svært enkelt, men gir også mulighet for avansert prompt-oppbygning som gir mer avanserte og spesialtilpassede løsninger.

Her snakker man om langt mer komplekse løsninger enn en chatbot som man kan snakke med. Tjenesten vi utvikler i samarbeid med kunden vil kunne betraktes som en assistent som bidrar der bedriften har et behov.

Ettersom dette er et nybrottsområde innebærer det at man i fellesskap definerer mulighetene sammen med kunden for å finne ut hva slags type tjeneste man har behov for. Dette må defineres individuelt ut fra de behov man har, og fagområdet bedriften opererer innenfor.

Vi er ute etter avgrensede fagområder hvor vi sammen kan eksperimentere med hvilke muligheter som finnes.

Ta kontakt på info@innovatec.net for å få vite mer!